Aktualności

Relacja z Debaty „Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój? Współpraca nauki z biznesem”

Prezes Stowarzyszenia Europartner AKIE Krzysztof Mnich miał zaszczyt uczestniczyć w debacie nt. „Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój? Współpraca nauki z biznesem” będącej inicjatywą Studenckiego Koła Naukowego „Europrojekt”. Wtorkowa debata na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zgromadziła licznie przybyłych studentów, wykładowców i innych zainteresowanych. Nie zabrakło również Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. W debacie prowadzonej przez moderatora dr Dariusza Perło w formie panelowej wzięli udział teoretycy i praktycy z zakresu funduszy europejskich. Oprócz prezesa Krzysztofa Mnicha do udziału w debacie zaproszeni zostali:

  • Iwona Wendel – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju;
  • Renata Przygodzka – Wiceprezydent Miasta Białystok;
  • Maciej Perkowski – Doradca Strategiczny Marszałka Województwa Podlaskiego;
  • Wojciech Winogrodzki – Prezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców;
  • Mariusz Malinowski – Wiceprezes Fundacji Rozwiązania HR.

W pierwszej części debaty eksperci przybliżyli zgromadzonym pojęcie inteligentnego rozwoju i pułapki średniego dochodu oraz form wsparcia w perspektywie programowania 2014-2020. Studenci pogłębili ponadto wiedzę z zakresu programów operacyjnych oraz form wspierania przedsiębiorczości i działalności B+R. Zaproszeni goście podkreślali, że przedsiębiorcy, obok samorządów, pozostaną największymi beneficjentami funduszy unijnych w nowej perspektywie. Wskazywali również, że obecnie najistotniejsze jest nakierowanie na inwestycje, z których premie osiągać będzie można przez wiele lat. Pani Prezydent przedstawiła ponadto dotychczasowe inwestycje oraz przyszłe możliwości Białegostoku.

Druga, otwarta część debaty skupiona była na formułowaniu pytań przez zgromadzonych. Onieśmielenie studentów przyczyniło się do interakcji ze strony ekspertów. Zastanawiali się oni m.in. nad przyczynami zainteresowania zgromadzonych tematyką debaty. Zgodnie z oczekiwaniami młodzi ludzie szczególnie zainteresowani byli wsparciem młodych i wsparciem przedsiębiorczości.

Ostatnia część debaty poświęcona była dyskusji o Strategii 2014-2020. Poruszono m.in. zagadnienia bezrobocia wśród studentów i absolwentów oraz innowacyjności. Wskazano również, że celem programów unijnych w perspektywie 2014-2020 będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

Fakt zgromadzenia na spotkaniu ekspertów reprezentujących różne środowiska – operatorów, samorząd, przedsiębiorców – przyczynił się do budowy pełnego obrazu funduszy europejskich. Największe kontrowersje wzbudziło zagadnienie województwa podlaskiego na tle kraju, w tym szans i barier rozwojowych. Jak wskazywał Krzysztof Mnich, największym wyzwaniem stojącym przed młodymi jest przekonanie samych siebie o własnych możliwościach.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje prowadzący spotkanie dr Dariusz Perło, który systematyzował przebieg całego spotkania oraz organizatorzy, którym udało się zaprosić tak wielu ekspertów w dziedzinie funduszy europejskich. Niezwykle trafne i cenne konkluzje moderatora debaty umożliwiały wszystkim zgromadzonym przejrzysty wgląd w poruszane zagadnienia, a przekazane materiały umożliwiły samodzielne pogłębienie wiedzy.

Cieszy nas fakt zainteresowania młodych ludzi rozwojem osobistym oraz poszukiwaniem alternatyw na przyszłość. Tylko własne zaangażowanie i determinacja mogą nam zapewnić sukces. Trzymamy kciuki!

Zdjęcia z Debaty są zamieszczone w Galerii zdjęć „Debata o funduszach unijnych„.